Expository Essay


   nbsp; door: Jessica Johnson, jr
Het doel van een verklarend essay is om objectief vertegenwoordigen de meningen van andere personen of beschrijven enkele gebeurtenis of situatie. Meer in het algemeen, expositie is een systematische interpretatie of schriftelijke verklaring van een specifiek onderwerp. De schrijver van een verklarend essay moet aantonen systematische analyse van de bestudeerde onderwerp en uitleg over de essentiële punten met behulp van voorbeelden en tekening passende analogieën. Het proces van de expositie moet een grondige analyse van de beschikbare materialen, met inbegrip van de identificatie van de primaire ideeën, stellingen en feiten. Expositie omvat ook de uitgebreide interpretatie van de bestudeerde materiaal, inclusief de behandeling van andere materialen binnen het geselecteerde veld. De schrijver moet staat de geselecteerde informatie duidelijk en professioneel, rekening houdend met de specificiteit van de geadresseerde auditorium. Informatie moet voldoende zijn en irrefragable.
Een verklarend essay vereist een fundamentele analyse van de beschikbare informatie en formulering van de duidelijke en specifieke thesis verklaring. Een inleidende paragraaf moet worden gevolgd door de ondersteunende leden te versterken en dat de scriptie verklaring uiteenzetten logisch en duidelijk. Een afsluiting paragraaf moet herhalen het proefschrift verklaring op een originele manier en bevatten geen nieuwe feitelijke materiaal. De schrijver moet gebruiken overgangsperiode zinnen tussen alle leden aan het essay solide te maken.